Over ons

De Franeker Kunst Stichting (FKS) is opgericht in 2009, met als doel het bevorderen van hedendaagse beeldende kunst in de openbare ruimte van Franekeradeel, nu opgenomen in de gemeente Waadhoeke. Het stimuleren van betrokkenheid bij zowel inwoners als kunstenaars is voor de FKS essentieel.

In Franeker is sinds 2009 een drietal kunstwerken gerealiseerd:

  • In 2011 'De Professor' van Frank Zeilstra, in de Professorenbuurt
  • In 2012 'De Transformatie' van Remon de Jong, bij sporthal De Trije
  • In 2015 'Dûker Franeker' van Tymo Grijpma, in de tunnel onderlangs de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden


De stichting is zich bewust van het academisch erfgoed van Franeker. In dat besef is de FKS gekomen tot een veelomvattend en toekomstgericht project voor de Academiestad, het DenkBeeldenPad. Op dit project en de spin-off daarvan zijn de inspanningen van de stichting de komende jaren gericht. 

Het bestuur van de Franeker Kunst Stichting wordt gevormd door:

  • Kurt Boomgaard, voorzitter
  • Ulke Veersma, secretaris
  • Thiadrik Twerda, penningmeester
  • Marjan Brouwer, algemeen bestuurslid

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 01143609.

ANBI

De Franeker Kunst Stichting (FKS):