DenkBeeldenPad

Het DenkBeeldenPad verbeeldt en verbindt het gedachtegoed van vier belangrijke denkers die korte of langere tijd in Franeker woonden of werkten. René Descartes, Anna Maria van Schurman, Balthasar Bekker en Eise Eisinga ontwikkelden denkbeelden die tot op heden hun kritische functie hebben behouden. Alle vier onderhielden ze banden met de Academie van Vrieslant. Professoren waren zij niet, maar ze behoorden wel tot de academische gemeenschap in brede zin.

In zijn simpelste vorm is het fysieke DenkBeeldenPad een geannoteerde route door de binnenstad van Franeker van kunstwerk naar kunstwerk. Deze kunstwerken presenteren denkbeelden van de vier genoemde 'dwarsdenkers' of reageren daarop: kritisch denken of twijfel (Descartes), gender of emancipatie (Van Schurman), persoonlijke verantwoordelijkheid (Bekker) en empirisch onderzoek (Eisinga).

Een uitgebreidere versie van het pad kan echter ook - wellicht als additioneel kunstwerk - niet alleen de route maar ook verhalen, foto's en oude beelden bevatten. Met een app bijvoorbeeld kan men onderweg lezen en/of horen over plekken, gebeurtenissen en de denkbeelden van toen, zodat de voormalige aanwezigheid van de Academie voelbaar wordt in het heden.

Daarbij kan er beeld en informatie worden gegeven over de kunstwerken en hun maakproces, is er veel interessant oud fotomateriaal beschikbaar over de stad en kan de relatie gelegd worden met actuele thema's met inzet van sociale media. Op die manier is de app geen statische routekaart maar kan er steeds op uitgebreid worden en wordt het een verzameling van kennis, associaties en ideeën rond de betreffende thematiek.